Het strategisch belang van diversiteit in je managementrol

Als manager binnen een organisatie ben je de sleutelfiguur die de koers bepaalt en de cultuur vorm geeft. In deze rol ben je voortdurend bezig met het maximaliseren van de prestaties en het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Een aspect dat steeds meer erkenning krijgt als cruciaal voor het realiseren van succes op lange termijn, is diversiteit binnen het managementteam. Veel organisaties kiezen er voor om een gelijkwaardigheids- en diversiteitsbeleid op te stellen.

Wat is diversiteit in je managementrol?

Diversiteit gaat verder dan louter het inlijsten van verschillen in geslacht, etniciteit of leeftijd. Het omvat een brede waaier aan achtergronden, ervaringen en denkstijlen. Als manager is het essentieel om deze diversiteit actief te omarmen en te benutten in het streven naar organisatorische excellentie.

Wat vertelt onderzoek ons?

Uit een onderzoek van Glassdoor kwamen de volgende belangrijke statistieken naar voren:

Etnisch diverse en inclusieve bedrijven:

  • Zijn 33% meer succesvol,
  • Hebben 1,7 keer zoveel kans om innovatieve koploper te worden op hun gebied.
  • Zijn een aantrekkelijkere keuze voor de beste talenten, omdat 76% van de werkzoekenden diversiteit en inclusie belangrijk vindt.

Een diverse werkomgeving is met name belangrijk voor ondervertegenwoordigde groepen: bijna een derde van werknemers en werkzoekenden (32%) zou niet solliciteren naar een baan bij een bedrijf waar een gebrek aan diversiteit heerst. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger voor BIPOC (Black, Indigenous, People of Color)  (41%) en onder LGBTQ (41%) werkzoekenden en werknemers in vergelijking met witte (30%) en niet-LGBTQ (32%) werkzoekenden en werknemers.

Dus of je nu een aanwervingsbeleid voert voor diversiteit of niet, diversiteit moet worden meegenomen bij de evaluatie van je gehele wervingsproces.

Voordelen van Diversiteit in managementteams

Diversiteit in managementteams bevordert creativiteit, inclusie en betere besluitvorming. Een mix van perspectieven leidt tot innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Managers spelen een cruciale rol in het creëren van een omgeving waarin diverse stemmen worden gehoord en gewaardeerd. Dit draagt bij aan een cultuur van openheid en respect, waarin alle teamleden vrij zijn om bij te dragen aan succes. Diverse teams nemen betere beslissingen vanwege een breder scala aan perspectieven en informatie.

Het versterken van de reputatie van de organisatie als progressief en inclusief vergroot de aantrekkingskracht voor klanten en werknemers. Managers kunnen daarbij diversiteit promoten en een inclusieve boodschap uitdragen. Onderzoek toont aan dat etnisch en gender diversiteit leidt tot meer winst. Kortom, diversiteit in managementteams is een strategisch voordeel dat bijdraagt aan het succes op lange termijn van een organisatie.

Wat kan je doen in je rol als manager om diversiteit te bevorderen?

Als manager zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om gelijkwaardigheid en diversiteit te bevorderen:

  1. Creëer bewustzijn: Organiseer trainingen en workshops over diversiteit en inclusie voor alle medewerkers om bewustzijn te vergroten en vooroordelen te verminderen.
  2. Implementeer diversiteitsinitiatieven: Ontwikkel en implementeer specifieke programma’s en beleidsmaatregelen gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van diverse talenten binnen het bedrijf.
  3. Zorg voor transparantie: Wees transparant over de samenstelling van het personeelsbestand en eventuele loonongelijkheid.
  4. Luister naar werknemers: Moedig open communicatie aan en luister actief naar de suggesties van werknemers met betrekking tot diversiteit en neem acties.
  5. Promoot divers leiderschap: Stimuleer de ontwikkeling en promotie van diverse werknemers naar leidinggevende posities.
  6. Betrokkenheid van de gemeenschap: Werk samen met externe organisaties en gemeenschappen om divers talent aan te trekken en bij te dragen aan bredere initiatieven voor gelijkheid en inclusie.
  7. Voortdurende evaluatie: Blijf het diversiteitsbeleid regelmatig evalueren en aanpassen op basis van feedback en nieuwe ontwikkelingen.

In essentie is diversiteit binnen managementteams een strategisch voordeel dat bijdraagt aan het succes en de veerkracht van een organisatie. Als manager is het jouw verantwoordelijkheid om diversiteit te omarmen en te bevorderen, niet alleen omdat het ethisch juist is, maar ook omdat het bijdraagt aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen op lange termijn.

Bron: VAH Consulting – Gauthier Van Assche

Indien u meer informatie wenst over de inhoud, kan je steeds vrijblijvend een afspraak aanvragen.